Myriolecis albescens (Hoffm.) Śliwa, Zhao Xin & Lumbsch

misnička blednoucí

Vápnomilná saxikolní misnička, typická především pro antropogenní substráty (hlavně beton a omítka). Mimo to se vyskytuje i na jiných typech vápnitých hornin, nezřídka i jako pionýrský druh na člověkem ovlivněných stanovištích. V Evropě i v ČR se jedná o široce rozšířený a relativně běžný lišejník.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Lecanoraceae Myriolecis

nejčastější synonyma:Lecanora albescens

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 69, z toho ověřených 59. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024