Protothelenella corrosa (Körb.) H. Mayrhofer & Poelt

přibitkovka vykousaná

Korovitý lišejník se slizovitou, světle okrově zabarvenou stélkou (díky řasovému partnerovi z rodu Leptosira) a polozanořenými černými peritécii. Jedná se o konkurenčně slabý pionýrský druh na zastíněných, po většinu času vlhkých kyselých balvanech a skalkách. Hojnější je zejména v lesnatých oblastech vyšších poloh. Na mikroklimaticky příznivých stanovištích sestupuje i níže, např. do inverzních říčních údolí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Ostropales Protothelenellaceae ProtothelenellaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 92, z toho ověřených 21. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024