Psilolechia clavulifera (Nyl.) Coppins

šálečka kyjonosná

Drobný lišejník se zelenavou, jemně práškovitou stélkou, připomínající řasy, a s tmavými apotécii. Jedná se o význačného nikového specialistu, který toleruje velké zastínění a zároveň vyžaduje místa chráněná před přímým deštěm. Typicky se vyskytuje na kořenech vyvrácených stromů (nejčastěji smrků), často pokrytých jemnými částečkami půdy. Roste ale také na převislých silikátových skalách, kamenech, pařezech, vzácně i bázích stromů. Ve střední Evropě se jedná o řídce uváděný druh, který ale v ČR roste poměrně běžně ve středních a vyšších polohách. Jedná se o druh rozličných lesních biotopů, od hospodářských lesů až po pralesovité porosty. Patří k relativně hojným, ale místy přehlíženým lišejníkům.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Psilolechiaceae PsilolechiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 172, z toho ověřených 128. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024