Micarea vulpinaris (Nyl.) Muhr

třpytka liščí

Vzácný boreální druh mikrolišejníku se specifickými ekologickými nároky. Porůstá obvykle nasáklé, tvrdé, téměř netlející dřevo polozanořené ve vodě. Od nás je známý pouze ze smrkových klád impregnovaných huminovými kyselinami z rašelinných vod při březích oligotrofních šumavských ledovcových jezer. V severní Evropě bývá nejčastěji nacházen v čistých tekoucích vodách v lesích, nejčastěji na dřevu, ale vzácně i na kůře či na periodicky zaplavovaných kamenech.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024