Micarea viridileprosa Coppins & van den Boom

třpytka zelenoprašná

Sorediózní, jen vzácně plodící druh z okruhu M. micrococca, rostoucí nejčastěji na vlhkém tlejícím dřevu, případně také jako epifyt na bázích stromů a vzácně pak jako terikolní druh či epibryofyt. Výjimečně roste i na pískovcových skalách. Vyskytuje se poměrně často v hospodářských lesích (včetně lesoparků), nechybí však ani v přirozených porostech. Nejvíce nálezů pochází ze západní poloviny republiky, hojný je např. v Brdech. Rozšíření u nás ale není dokonale známé a druh bude kvůli zřejmě častější, než naznačují doposud nashromážděná data.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae Micarea


ohrožení:NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 151, z toho ověřených 146. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2022