Micarea viridileprosa Coppins & van den Boom

třpytka zelenoprašná

Sorediózní, jen vzácně plodící taxon z okruhu M. micrococca. Od svých příbuzných je poznatelný díky C+ červené bodové reakci stélky či bledých apotécií (přítomnost gyroforové kyseliny). Druh ovšem může být ve sterilním stavu zaměněn také za atypické formy zástupců rodu Trapeliopsis či lišejník Placynthiella dasaea.

Lišejník roste nejčastěji na vlhkém tlejícím dřevu či jako epifyt na bázích stromů. Vzácněji ho lze nalézt také na zemi, mechorostech či na pískovcových skalách. Vyskytuje se poměrně často v hospodářských lesích (včetně lesoparků), nechybí však ani v přirozených porostech. Nejvíce nálezů pochází ze západní poloviny republiky, hojný je např. v Brdech. Rozšíření u nás ale není dokonale známé a druh bude zřejmě častější, než naznačují doposud nashromážděná data.

Literatura: van den Boom P. P. G. & Coppins B. J. (2001): Micarea viridileprosa sp. nov., an overlooked lichen species from Western Europe. – Lichenologist 33: 87–91.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Pilocarpaceae MicareaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 166, z toho ověřených 161. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024