Psorotichia taurica (Nyl.) Vain.

prachovečka taurská

Vzácný, fytogeograficky význačný druh korovitého mikrolišejníku s kokálními sinicemi jako fotobiontem. Je dobře poznatelný mikroskopicky díky zelenému pigmentu v epihymeniu a široce elipsoidním, téměř kulovitým askosporám po 16 ve vřecku. Jedná se o velmi vzácný, nicméně široce rozšířený druh. Lišejník je známý pouze z několika lokalit na světě a zatím byl publikován z Krymského poloostrova (typová lokalita), Arizony v Sonorské pouštní oblasti v Severní Americe (Schultz et al. 2007) a z České republiky, kde byl poprvé sbírán v 90. letech v Dalejském údolí v Praze (Czeika et al. 2004). Obývá zde v bohaté populaci otevřenou, na jih orientovanou, strmě šikmou a vodou prosakující vápencových stěnu nad zatopenou plochou bývalého lomu. Jeho zdejší výskyt byl recentně potvrzen.

Literatura: Czeika H., Czeika G., Guttová A., Farkas E., Lőkös L. & Halda J. (2004): Phytogeographical and taxonomic remarks on eleven species of cyanophilic lichens from Central Europe. – Preslia 76: 183–192. Schultz M. (2007): Psorotichia. – In: Nash III T.H., Gries C. & Bungartz F. [eds], Lichen Flora of the Greater Sonoran Desert Region. Volume 3, p. 279–284, Lichens Unlimited, Arizona State University, Tempe.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae PsorotichiaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024