Pterygiopsis concordatula (Nyl.) P. M. Jørg.

Cyanolišejník s tmavou korovitou, rozpraskanou až areolovitou stélkou a černými apotécii. Jeho stanovištěm jsou občasně oplachované silikátové nebo břidličnaté skály kolem vodních toků, ale také místa s často stékající vodou od nížin do hor. V rámci Evropy patří k řídce uváděným a vzácným druhům, zejména z její západní části (Jørgensen 2007). Z našeho území byl poprvé publikován poměrně nedávno z Krkonoš, (Thüs & Schultz 2009), kde roste – v rozporu s obvykle uváděnou substrátovou ekologií – na krystalickém vápenci.

Literatura: Jørgensen P. M. (2007): Lichinaceae. – Nordic Lichen Flora 3: 46–76. Thüs H. & Schultz M. (2009): Fungi: Lichens Pt. 1 (Süßwasserflora von Mitteleuropa / Freshwater Flora of Central Europe). – Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae PterygiopsisČervený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024