Pterygiopsis neglecta (Erichsen) M. Schultz & Thüs ined.

Nenápadný lišejník, charakteristický černou stélkou, obsahující neznámé jednobuněčné sinice, postupně se otevírajícími a velmi drobnými apotécii (0,2–0,3 mm) s červenohnědými disky a jednoduchými, eliptickými až široce eliptickými výtrusy. Pterygiopsis neglecta (= Forssellia neglecta Erichsen) je málo známý taxon, který byl v minulosti uváděn pouze z přeplavovaných kamenů na březích Labe v okolí Hamburku, odkud byl zároveň i popsán. Zajímavé je, že se zde vyskytuje na různých typech substrátů jako beton, vápenec a žula (Thüs & Schultz 2009). Lokality ve středním Povltaví ekologicky dobře odpovídají biotopům na Labi. Dvě položky pocházejí z granodioritů, které byly zdánlivě zcela bez lišejníků. Další lokalita se nacházela na bazické vyvřelině. Nově byl druh nalezen na Týřovických skalách na Křivoklátsku ve společenstvech cyanolišejníků na vápnitých vložkách periodicky přeplavovaných vodou vytékající ze skalních štěrbin.

Literatura: Thüs H. & Schultz M. (2009): Fungi: Lichens Pt. 1 (Süßwasserflora von Mitteleuropa / Freshwater Flora of Central Europe). – Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. Malíček J. & Vondrák J. (2016): Zajímavé nálezy lišejníků ve středním Povltaví II. – saxikolní druhy. – Bryonora 58: 46–65.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae PterygiopsisČervený seznam (DaLiBor 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 5, z toho ověřených 5. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023