Pterygiopsis neglecta (Erichsen) M. Schultz & Thüs ined.

Nenápadný lišejník, charakteristický černou stélkou, obsahující neznámé jednobuněčné sinice, postupně se otevírajícími a velmi drobnými apotécii (0,2–0,3 mm) s červenohnědými disky a jednoduchými, eliptickými až široce eliptickými výtrusy. Pterygiopsis neglecta (= Forssellia neglecta Erichsen) je málo známý taxon, který byl v minulosti uváděn pouze z přeplavovaných kamenů na březích Labe v okolí Hamburku, odkud byl zároveň i popsán. Zajímavé je, že se zde vyskytuje na různých typech substrátů jako beton, vápenec a žula (Thüs & Schultz 2009). Lokality ve středním Povltaví ekologicky dobře odpovídají biotopům na Labi. Dvě položky pocházejí z granodioritů, které byly zdánlivě zcela bez lišejníků. Další lokalita se nacházela na bazické vyvřelině. Nově byl druh nalezen na Týřovických skalách a Čertově skále na Křivoklátsku, a to na bazických, periodicky smáčených skalách.

Literatura: Thüs H. & Schultz M. (2009): Fungi: Lichens Pt. 1 (Süßwasserflora von Mitteleuropa / Freshwater Flora of Central Europe). – Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg. Malíček J. & Vondrák J. (2016): Zajímavé nálezy lišejníků ve středním Povltaví II. – saxikolní druhy. – Bryonora 58: 46–65.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae PterygiopsisČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 6. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024