Pterygiopsis umbilicata (Vězda) Henssen

Nápadná, hnědočerná krusta s typicky fialově zbarvenou dření. Vyskytuje se na bazických (často ovápněných) xerotermních silikátových skalách ve společenstvech drobných cyanolišejníků na místech periodicky přeplavovaných vodou vytékající ze skalních štěrbin. Druh byl popsán z ČR Vězdou (1978) ze skal pod zříceninou hradu Levnov v údolí Oslavy a na této lokalitě byl opakovaně zaznamenán. Nově byl nalezen také na Týřovických skalách na Křivoklátsku, kde se vyskytuje poměrně hojně na několika mikrolokalitách ve spodních částech spilitových skal, vždy v místech vápnitých vložek. Jeho celosvětové rozšíření zůstává prakticky neznámé. Až donedávna byl znám pouze ze své typové lokality na Třebíčsku. Další publikované údaje byly odhaleny při revizi jako chybně determinované či nejisté (viz Šoun et al. 2015).

Literatura: Vězda A. (1978): Neue oder wenig bekante Flechten in der Tschechoslowakei II. – Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 13: 397–420. Šoun J., Vondrák J. & Bouda F. (2015): Vzácné a málo známé druhy lišejníků Třebíčska a okolí. – Bryonora, 56: 1–23.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lichinomycetes Lichinales Lichinaceae PterygiopsisČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 8, z toho ověřených 8. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024