Rhizocarpon amphibium (Fr.) Th. Fr.

mapovník obojživelný

Hnědý mapovník z okruhu R. reductum se světlými zďovitými askosporami. Jedná se o amfibický lišejník, tj. rostoucí na periodicky zaplavovaných skalách a balvanech podél vodních toků, někdy společně s příbuzným druhem R. lavatum. Od něho se liší především nápadně kruhovitým uspořádáním plodnic, které jsou více zanořené a mají výrazně tenčí okraj. Mikroskopicky se vyznačuje menšími sporami s menším počtem buněk a méně variabilním rozložením pigmentů v plodnicích. Rhizocarpon amphibium tvoří v horní části vnějšího excipula často pouze zelený pigment (macrocarpa-green) a v epihymeniu a vnitřním excipulu dominuje K+ purpurový pigment (atra-red; Ihlen 2004). Jedná se o poměrně vzácný druh se subatlantským charakterem rozšíření. Byl od nás publikován poprvé teprve nedávno z Labského dolu v Krkonoších (Halda et al. 2011).

Literatura: Ihlen P. G. (2004): Taxonomy of the non-yellow species of Rhizocarpon (Rhizocarpaceae, lichenized Ascomycota) in the Nordic countries, with hyaline and muriform ascospores. – Mycological Research 108: 533–570. Halda J., Hauer T., Kociánová M., Mühlsteinová R., Řeháková K. & Šťastná P. (2011): Biodiverzita cévnatých rostlin, lišejníků, sinic a řas na skalách s ledopády v Labském dole. – Opera Corcontica 48: 45–68.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Rhizocarpaceae RhizocarponČervený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024