Rhizocarpon grande (Flörke) Arnold

mapovník velký

Tento mapovník utváří šedohnědou stélku z lehce vypouklých bradavčitých areol na černé prvostélce (prothallu). Černá hranatá až okrouhlá apotecia s mizejícím vlastním okrajem se formují mezi areolami stélky. Vřecka produkují osm zelenohnědých zďovitých spor. Stélka obsahuje kyselinu gyroforovou (KC+ červeně) jako hlavní metabolit, ale často také stiktovou (případně norstiktovou) nebo barbatovou kyselinu (Timdal & Holtan-Hartwig 1988). Morfologicky podobný, nicméně odlišný druh R. eupetraeum obsahuje pouze kyselinu norstiktovou.

Je rozšířen hlavně v severní a střední Evropě, ale jelikož často nebyl rozlišován od druhu R. eupetraeum, může být de facto přehlížený. Roste na exponovaných silikátových skalách a sutích. V ČR byl recentně dokladován spíše sporadicky, např. z Křivoklátska, Českého středohoří, středního Povltaví či Pooslaví.

Literatura: Timdal E. & Holtan-Hartwig J. (1988): A preliminary key to Rhizocarpon in Scandinavia. – Graphis Scripta 2: 41–54.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Rhizocarpaceae RhizocarponČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024