Rhizocarpon geographicum (L.) DC.

mapovník zeměpisný

Při detailním pohledu tvoří ukázkovou mozaiku žlutých areol stélky a černých neohraničených plodnic (apotécií). Prvostélka (prothallus) tohoto druhu je černý a nikdy ani v raném období životního vývoje neparazituje na ostatních lišejnících. Jedná se o polymorfní druh, který má řadu různých variet a zcela jistě vyžaduje celosvětovou revizi pomocí molekulárních dat.

Tento obecně známý lišejník se vyskytuje hojně na obou zemských polokoulích a se vší pravděpodobností je i nejčastějším zástupcem tohoto rodu v Evropě. V ČR roste od nižších nadmořských výšek po vrcholové partie hor, kde nezřídka patří k již z dálky viditelným dominantám silikátových skal a sutí. V nížinách často porůstá i antropogenní substráty, jako jsou střešní tašky z pálené hlíny či kamenné snosy a zídky. Celkově patří k méně ekologicky vyhraněným druhům. Roste od exponovaných až po mírně zastíněné skály, na silně křemičitých horninách až po bazičtější typy silikátů.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Rhizocarpaceae RhizocarponČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 579, z toho ověřených 334. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024