Rhizocarpon geminatum Körb.

mapovník

Mapovník s popelavě šedou, bradavčitou stélkou, který tvoří černá plochá až lehce vypouklá apotecia se slabým vlastním okrajem. Nejlépe se diagnostikuje na příčném řezu plodnicí, kde je v mikroskopu vidět vřecko pouze se dvěma velkými tmavými zďovitými sporami. Epitécium tohoto druhu se po přidání KOH do preparátu zbarvuje purpurově červeně.

Ekologicky vykazuje druh dvě oddělené a zřejmě nepřekrývající se entity (Vondrák et al. 2022), které s největší pravděpodobností reprezentují samostatné druhy. Pravý R. geminatum v úzkém pojetí je lišejníkem rostoucím nejčastěji na vlhkých místech v údolí řek a na březích jezer (Fletcher et al. 2009). Tuto entitu pravděpodobně reprezentují populace ve Velké kotlině v Hrubém Jeseníku. Naopak forma citrinum je lišejníkem obohacených, lehce vápenatých či prachem impregnovaných silikátových skal v teplejších oblastech a vyskytuje se také jako pionýrský synantropní druh (Wirth et al. 2013). V České republice byla tato forma sbírána na několika lokalitách na Křivoklátsku, ve středním Povltaví a v Doupovských horách.

Literatura: Vondrák J. et al. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181. Fletcher A., Gilbert O. L., Clayden S. & Fryday A.M. (2009): Rhizocarpon Ramond ex DC. (1805). – In: Smith C. W., Aptroot A., Coppins B. J., Fletcher A., Gilbert O. L., James P. W. & Wolseley P. A., The Lichens of Great Britain and Ireland, p. 792–808, The British Lichen Society, London. Wirth V., Hauck M. & Schultz M. (2013): Die Flechten Deutschlands. – Ulmer, Stuttgart.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Rhizocarpaceae RhizocarponČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 14, z toho ověřených 11. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024