Rhizocarpon leptolepis Anzi

mapovník lepý

Mapovník lepý má silně vyvinutou černou prvostélku (prothallus), na níž jsou roztroušeně rozmístěny červenohnědé, hnědé až černohnědé štítovité areolky, které jsou lehce vyduté až ploché a tvoří typickou, až 30 µm silnou epinekrální vrstvu. Velká černá okrouhlá apotecia jsou na bázi lehce zaškrcená a formují se mimo areoly. Plodnice produkují většinou osm mnohobuněčných spor, které se tmavě zabarvují až za plné zralosti. Ve stélce tohoto druhu byla zjištěna přítomnost pod UV světlem svítící lišejníkové látky zvané friesiic acid (Elix & Tønsberg 2004). Příbuzná látka z tohoto okruhu byla pomocí TLC potvrzena i u dokladu z ČR (Palice, nepubl.).

Jedná se o boreo-montánní až arkto-alpinský lišejník rostoucí často na svislých plochách před větrem chráněných silikátových skal. Vyskytuje se častěji ve Skandinávii a Alpách, ale je znám například také z Korsiky. V Čechách je však velmi vzácný, známý pouze z karů Černého a Plešného jezera a vrcholu Trojmezné hory na Šumavě.

Literatura: Feuerer T. (1991): Revision der europäischen Arten der Flechtengattung Rhizocarpon mit nichtgelbem Lager und vielzelligen Sporen. – Bibliotheca Lichenologica 39: 1–218. Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336. Elix J. A. & Tønsberg T. (2004): Notes on the chemistry of some lichens, including four species of Lepraria. – Graphis Scripta 16: 43–45.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Rhizocarpaceae RhizocarponČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 3, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024