Rhizocarpon lecanorinum Anders

mapovník misničkovitý

Nápadný druh mapovníku, který tvoří černá apotécia uprostřed půlměsíčitých žlutých areolek. Areoly stélky jsou většinou kompaktně nahloučené na černé prvostélce (prothallu). Některé, hlavně horské morfotypy s více roztroušenými areolkami připomínají mnohem vzácnější druh R. ferax.

Tento mapovník se širokou ekologickou valencí roste na silikátových skalách od vrchovin po nejvyšší polohy našich hor. Optimum má v submontánním stupni (Černohorský 1965). Vyhledává osluněná, často i prachem impregnovaná místa s dostatkem dešťových srážek. Zřídka osidluje i antropogenní substráty, jako např. střešní tašky (Nimis et al. 2018). V Evropě i v ČR se jedná o běžného zástupce rodu. Zřejmě se ale vyhýbá kontinentálnějším oblastem.

Literatura: Černohorský Z. (1965): Die Verbreitung der Flechte Rhizocarpon lecanorinum Anders in der Tschechoslowakei. – Preslia, 37: 353–362. Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Rhizocarpaceae RhizocarponČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 357, z toho ověřených 168. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024