Rhizocarpon lavatum (Fr.) Hazsl.

mapovník stolový

Mapovník stolový má velmi nezřetelnou prvostélku (prothallus), stélka je šedá až okrově hnědá, hrubě rozpraskaná do hranatých areol, které jsou ploché a matné. Kulatá apotecia mají silný vlastní okraj černé barvy se středem disku vybarvujícím se lehce dohněda. Spory jsou poměrně velké, mnohobuněčně zďovité a přetrvávají bezbarvé. Na mikroskopické úrovni je velmi blízký běžnému druhu R. reductum, od něhož se liší především většími rozměry spór. Makroskopicky jsou však typické exempláře poměrně odlišné.

Jeho výskyt je cirkumpolární a je rozšířený i v Evropě od pahorkatin do alpinského pásma. Hojný je především v boreálních a oceánických regionech. Preferuje vytrvale vlhké křemičité horniny, typicky přeplavované či občasně zavlažované kameny na březích a v řečištích potoků, mokvavých skalních stěnách a spodních částech kamenných sutí, kde se dlouho drží sněhová pokrývka. V České republice je relativně vzácný v nižších polohách, lokálně častější v horách. Recentní sběry jsou známé zejména z pohraničních pohoří a Brd.

Literatura: Nimis P. L., Hafellner J., Roux C., Clerc P., Mayrhofer H., Martellos S. & Bilovitz P. O. (2018): The lichens of the Alps – an annotated checklist. – Mycokeys 31: 1–634.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Rhizocarpaceae RhizocarponČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 46, z toho ověřených 27. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024