Rhizocarpon oederi (Ach.) Körb.

mapovník Oederův

Tento lišejník je typický svou rezavou barvou stélky a velmi nezřetelnou prvostélkou (prothallem). Černě matná apotecia bývají plochá až lehce vypouklá a mají nerovný, hranatý, drážkovaný až zprohýbaný tvar. Často uprostřed tvoří tzv. pupky. Plodnice vytvářejí na mapovníky relativně malé (12–18 × 3–7 µm), většinou čtyřbuněčné až slabě zďovité spory. Velmi podobným lišejníkem je vzácný R. pycnocarpoides, který se liší převážně zďovitými a většími askosporami (24–30 × 10–15 µm; Westberg et al. 2015). Další podobný druh Tremolecia atrata má lesklé prohlubňovité plodnice a jednobuněčné spóry.

Mapovník Oederův je rozšířen po celé Evropě, ale vyskytuje se roztroušeně. Na příhodných místech ale může být i hojný. Roste většinou v nižších nadmořských výškách na vlhkých silikátových horninách, které jsou bohaté na kovy. Známý je z přirozených i antropogenních lokalit, zpravidla vzniklých po těžbě nerostných surovin. Ekologicky podobnými druhy jsou např. Acarospora sinopica či Lecidea silacea. V ČR patří k vzácným lišejníkům, aktuálně známým asi z desítky lokalit.

Literatura: Westberg M., Timdal E., Asplund J., Bendiksby M., Haugan R., Jonsson F., Larsson P., Odelvik G., Wedin M. & Millanes A. M. (2015): New records of lichenized and lichenicolous fungi in Scandinavia. – MycoKeys 11: 33–61.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Rhizocarpaceae RhizocarponČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 26, z toho ověřených 25. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024