Rhizocarpon polycarpum (Hepp) Th. Fr.

mapovník mnohoplodý

Mapovník mnohoplodý se od ostatních „hnědých“ zástupců tohoto rodu odlišuje kombinací bezbarvých dvoubuněčných askospor, tmavě hnědým epitheciem a dření, která reaguje modře s jódem. Epithecium se v preparátu většinou projevuje do purpurově červena.

Jedná se o holarktický pionýrský druh rostoucí na tvrdých silikátových horninách. Najdeme ho od pahorkatin do vysokých hor na malých oblázcích, v kamenných mořích i na vertikálních skalních stěnách. V České republice roste ve všech našich pohraničních horách a pahorkatinách, jako např. v Brdech a na Českomoravské vrchovině. Ve vyšších polohách bývá poměrně hojný, v teplejších oblastech zpravidla chybí.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Rhizocarpales Rhizocarpaceae RhizocarponČervený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 89, z toho ověřených 82. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024