Rinodina capensis Hampe

rohovka kapská

Rohovka tvořící bílé až světle šedé krusty a apotécia s nápadným světle šedým krajem. Má spory s charakteristicky ztloustlou buněčnou stěnou (Physcia typ) a ve stélce produkuje atranorin. Podobné znaky má i R. exigua, která se liší menšími sporami, nenápadnější stélkou a anatomií plodnic.

Vyskytuje se na subneutrální borce listnáčů (buk, javory, jasany), kyselé borce se vyhýbá. Vyhledává světlá místa například v suťových lesích či na solitérních stromech. V ČR má těžiště rozšíření v horách. Více údajů pochází pouze ze Šumavy, ale ojedinělé výskyty jsou známy i z Beskyd. Patrně se nevyhýbá ani nížinám, neboť byla nalezena i v lužních lesích rezervace Ranšpurk na jižní Moravě.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Caliciales Physciaceae RinodinaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 9, z toho ověřených 9. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024