Rufoplaca griseomarginata Vondrák & Svoboda

krásnice

Zástupce široce vymezeného rodu Caloplaca, který se vyznačuje přisedlými oranžovými apotecii s šedým okrajem. Podobným lišejníkem je Caloplaca conversa, která se liší rozměry spor. Druh byl popsán zcela recentně z Týřova na Křivoklátsku a je známý ještě z několika dalších lokalit v jihovýchodní Evropě, Iránu a v Turecku (Vondrák et al. 2022). Z ČR je doložen také z NPR Drbákov-Albertovy skály ve středním Povltaví. Vyskytuje se na slunných, bázemi obohacených silikátech teplých oblastí.

Literatura: Vondrák J. et al. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Teloschistales Teloschistaceae CaloplacaČervený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024