Sagedia simoënsis (Räsänen) A. Nordin, S. Savić & Tibell

Tento druh roste na různých typech silikátových hornin. Může se vyskytovat i na substrátech obohacených sloučeninami kovů. Vyskytuje se od pahorkatin do hor na osluněných skalách i kamenech. V Evropě je hojný v severní části kontinentu. Z ČR pochází jen omezené množství údajů. Lišejník je zřejmě přehlížený, protože často tvoří pouze drobné sterilní stélky, které jsou řídce přimíšené mezi dalšími druhy. Zde uplatňujeme širší taxonomické pojetí druhu. Ten je velmi variabilní v rozmnožovacích částicích (plynulý přechod od sorédií k izidiím) i v charakteru stélky. Mezi jeho synonyma zde zahrnujeme zpravidla samostatně pojímaný, sorediózní taxon Aspicilia grisea Arnold. Druh S. simoënsis vyžaduje podrobné taxonomické zpracování a není vyloučeno, že zahrnuje více vzájemně podobných druhů.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Pertusariales Megasporaceae Sagedia

nejčastější synonyma:Aspicilia simoensis, Aspicilia grisea
ohrožení:DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 14, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021