Scoliciosporum curvatum Sérus.

červovýtruska zakroucená

Tento miniaturní druh lišejníku patří ke specialistům rostoucím na stálezelených listech (folikolní druh). V našich podmínkách porůstá především jehlice smrků a jedlí, často na přízemních větvích mladších stromů v podrostu. Jehličí někdy budí mylný dojem, že je tmavě zaprášené. V době kyselých dešťů tento druh zcela jistě strádal a lze předpokládat, že se začal více rozšiřovat až po odsíření elektráren. Lišejník je od nás známý relativně krátkou dobu a první údaje pocházejí ze Šumavy (Palice 1999). Poslední dobou bývá nalézán i v dalších horských a podhorských oblastech. Scoliciosporum curvatum se zdá být částečně přehlíženým druhem a lze ho najít především v zalesněných oblastech, kde jsou vyhovující substrátové a mikroklimatické podmínky.

Literatura: Palice Z. (1999): New and noteworthy records of lichens in the Czech Republic. – Preslia 71: 289–336.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Scoliciosporaceae ScoliciosporumČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 51, z toho ověřených 50. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024