Scutula circumspecta (Vain.) Kistenich, Timdal, Bendiksby & S. Ekman

hůlkovka okrouhlá

Hůlkovka se zelenou areolkovitou (nikoliv granulózní) stélkou a šedými až černými apotécii. Od anatomicky podobného druhu Toniniopsis separabilis se mj. pozná nepigmentovaným hypotéciem. Jde o epifytický druh rostoucí nejčastěji na úživnější zvětralé borce starších či houbami napadených listnatých stromů, především buků. V ČR se vyskytuje roztroušeně až vzácně od nížin do hor. Nejvíce současných nálezů pochází z jihozápadní části Čech, kde se druh vyskytuje od nejnižších oblastí do hor, ale existují i záznamy z okolí Prahy (Český kras, NPR Voděradské bučiny), z jižní Moravy (např. soutok Moravy a Dyje a údolí Oslavy), ze Žďárských vrchů (Žákova hora) a z Beskyd. Jedná se o ochranářsky/bi­oindikačně významný lišejník, neboť je vázaný na staré lesní porosty (zvláště bučiny), a to i v nižších oblastech se sušším klimatem. V rámci Evropy ho lze považovat za široce rozšířený, roztroušeně se vyskytující druh.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Scutula

nejčastější synonyma:Bacidia circumspecta

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 93, z toho ověřených 91. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024