Ramalina thrausta (Ach.) Nyl.

stužkovec nitkovitý

Keříčkovitý lišejník s dlouhými visícími stélkami, připomínajícími druh Alectoria sarmentosa či zástupce rodu Usnea, od nichž se liší např. drobnými sorály na koncích větévek. Tento boreo-montánní epifyt porůstá především větve stromů (zejména smrků) ve vlhkých přirozených lesích boreálního charakteru. Ojediněle se může vyskytovat také na dřevě nebo skalách. V Evropě patří k vzácným a stále ubývajícím lišejníkům. Je velmi citlivý k znečištění ovzduší i změnám mikroklimatických podmínek, např. vlivem lesního hospodaření. Ve střední Evropě se vyskytuje na více místech jen v Alpách. Z našeho území existují historické údaje ze Šumavy, Žďárských vrchů, Písecka a Liberecka. Poslední nález tohoto druhu u nás byl učiněn v 90. letech minulého století v jihovýchodní části Šumavy (Liška et al. 1998). Jedná se o nález jediné drobné stélky, pocházející z karu Plešného jezera (Z. Palice, nepubl.). Není vyloučeno, že tento druh u nás již vyhynul.

Literatura: Liška J., Dětinský R. & Palice Z. (1998): A project on distribution changes of lichens in the Czech Republic. – Sauteria 9: 351–360.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae RamalinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 13, z toho ověřených 13. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024