Ramalina pollinaria agg.

Skupina zástupců R. europaea, R. pollinaria s.str. a jedné dosud formálně nepopsané fylogenetické linie. Všichni její zástupci tvoří sorediózní, nepřevislé křovité stélky a diagnostickou obsahovou látkou je komplex evernové kyseliny. Na našem území dominuje první zmíněný taxon. K vyhodnocení četnosti, ekologie a rozšíření R. pollinaria v úzkém pojetí bude zapotřebí dodatečná revize herbářového materiálu, případně i molekulární data. V některých sousedních zemích je známý výskyt vzhledově podobného a substrátově nevyhraněného taxonu R. intermedia, jehož výskyt u nás není nepravděpodobný. Od zástupců R. pollinaria agg. je dobře poznatelný přítomností divarikatové kyseliny (Stenroos et al. 2016).

Literatura: Gasparyan A., Sipman H. J. M. & Lücking R. (2017): Ramalina europaea and R. labiosorediata, two new species of the R. pollinaria group (Ascomycota: Ramalinaceae), and new typifications for Lichen pollinarius and L. squarrosus. – Lichenologist 49: 301–319. Stenroos S., Velmala S., Pykälä J. & Ahti T. (2016): Lichens of Finland. – Norrlinia 30: 1–896.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Ramalina


Výskyt v Česku

Počet záznamů: 193, z toho ověřených 127. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024