Ramalina pollinaria (Westr.) Ach.

stužkovec prašný

Druh velmi podobný stužkovci evropskému, od něhož se liší jemnějšími sorédiemi, které vznikají na koncích či plochách laloků a nikoliv na tenkých zašpičatělých lalůčcích. V minulosti byl pod tímto jménem obvykle uváděn druh R. europaea, který je výrazně hojnější než R. pollinaria s.str. Stužkovec prašný je známý jako epifyt na listnatých stromech. Jeho ekologie i rozšíření jsou však málo známy. Zdá se, že tento druh bude v Evropě i v ČR poměrně vzácný. Určování na morfologické bázi však není vzhledem k variabilitě obou taxonů jednoduché. V nejistých případech je vhodnější ověřit identitu pomocí molekulárních me­tod.

Literatura: Gasparyan A., Sipman H. J. M. & Lücking R. (2017): Ramalina europaea and R. labiosorediata, two new species of the R. pollinaria group (Ascomycota: Ramalinaceae), and new typifications for Lichen pollinarius and L. squarrosus. – Lichenologist 49: 301–319.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae RamalinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):NT – blízký ohrožení
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024