Ramalina obtusata (Arnold) Bitter

stužkovec nafouklý

Stužkovec nafouklý vytváří duté laloky a na jejich koncích víceméně plošné dutinové sorály. Roste na větvích i kmenech jehličnatých a listnatých dřevin v zachovalých vlhčích lesích boreálního charakteru. V Evropě patří k vzácnějším druhům. Na našem území se řadí mezi vůbec nejvzácnější stužkovce. Historicky je uváděný z několika lokalit napříč ČR (Černohorský et al. 1956). Ověřené recentní údaje scházejí. Ke spolehlivému určení se doporučuje chemické ověření přítomnosti diagnostické látky, obtusatové kyseliny, kvůli možným záměnám za extrémní formy druhů ze skupiny R. pollinaria (komplex evernové kyseliny) a druhu R. baltica (komplex sekikaikové kyseliny).

Literatura: Černohorský Z., Nádvorník J. & Servít M. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. − ČSAV, Praha. Liška J. & Pišút I. (1995): Lišajníky. − In: Kotlaba F. [ed.], Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR 4. – Príroda, Bratislava, p. 120−156.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae RamalinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 10, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024