Ramalina fraxinea (L.) Ach.

stužkovec jasanový

Jeden z největších a nejmohutnějších zástupců rodu ve střední Evropě s charakteristickými plodnými převislými stélkami. Roste na kmenech a větších větvích starších listnáčů s vyšším pH borky (hlavně javory) v otevřené krajině, např. v alejích, parcích, na solitérních stromech i v sídlech. V Evropě je rozšířen v podstatě po celém kontinentu. Chybí pouze v oblastech s výrazným znečištěním ovzduší a intenzivně zemědělsky obhospodařovaných regionech. V ČR výrazně ustoupil během druhé půlky 20. století v souvislosti s kyselými dešti. Dnes má více lokalit v jižních a jihozápadních Čechách (hlavně na Šumavě). Jinde je velmi vzácný. Zcela chybí v severní části Čech. Upřednostňuje vlhčí lokality, typicky v podhůří a v horách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Ramalina


ohrožení:EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 98, z toho ověřených 90. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021