Ramalina fastigiata (Pers.) Ach.

stužkovec topolový

Typické formy stužkovce topolového jsou prakticky nezaměnitelné kvůli bohatě plodným, kompaktním stélkám. Jiné formy však mohou být snadno zaměněny za některé vzácné zástupce rodu, např. R. calicaris nebo ve střední Evropě málo známé taxony R. elegans a R. panizzei. K potvrzení determinace je tak často nezbytné využití tenkovrstvé chromatografie (TLC). Ramalina fastigiata je rozšířená na kmenech listnatých stromů s vyšším pH borky (např. jasany a javory). K typickým stanovištím patří aleje, solitérní stromy a parková krajina. Chybí v oblastech silně ovlivněných kyselými dešti a intenzivně zemědělsky využívaných regionech. V Evropě se jedná o široce rozšířený druh od nížin do hor. U nás v minulosti patřil k běžným lišejníkům. Dnes je častější v jižní části státu, jinak patří k poměrně vzácným druhům a v mnohých oblastech zcela chybí.

Literatura: Liška J. & Pišút I. (1995): Lišajníky. − In: Kotlaba F. [ed.], Červená kniha ohrozených a vzácnych druhov rastlín a živočíchov SR a ČR 4. – Príroda, Bratislava, p. 120−156.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae RamalinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 209, z toho ověřených 183. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024