Ramalina farinacea (L.) Ach.

stužkovec pomoučený

Stužkovec s úzkými a po stranách sorediózními větvičkami. Patří k typicky epifytickým lišejníkům a častější je hlavně na dřevinách s vyšším pH borky. Ojedinělý je výskyt na skalách. Potkáme ho v otevřené krajině (aleje, podél cest, křovinaté remízky) i ve světlých lesích od nížin do hor. V Evropě patří k nejhojnějším zástupcům rodu. Na území ČR je stále patrný gradient jeho výskyt ve směru sever-jih. Severní část Čech byla v minulosti silně ovlivněna kyselými dešti, k nimž je R. farinacea poměrně citlivá. Proto druh z mnohých regionů zcela vymizel. V bohatších populacích vytrval pouze v oblastech na jihu země. Poslední desítky let se postupně navrací a objevuje se např. i v porostech křovin v extenzivní zemědělské krajině.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae RamalinaČervený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 420, z toho ověřených 378. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024