Scutula effusa (Rabenh.) Kistenich, Timdal, Bendiksby & S.Ekman

hůlkovka Auerswaldova

Hůlkovka s granulózní zelenou stélkou a černými apotécii, podobná druhům Toniniopsis separabilis či Bacidi biatorina. Je ovšem charakteristická tlustými askospóorami ve tvaru klobás. Jde o nížinný epifytický druh, vyskytující se především na borce starých javorů. V posledním Červeném seznamu lišejníků ČR (Liška & Palice 2010) je označen jako dlouhodobě nezvěstný (RE), ovšem recentně byl nalezen na babykách v lužních lesích při soutoku Moravy a Dyje a na mléči v údolí Oslavy na Třebíčsku. Nejnovější nepublikované údaje pocházejí z mléčů v suťových lesích v NPR Týřov na Křivoklátsku. V rámci ČR i střední Evropy jde o velmi vzácný druh, patrně vázaný na staré lesní porosty v nižších polohách.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Scutula

nejčastější synonyma:Bacidia auerswaldii, Bacidia effusa

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 10, z toho ověřených 10. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024