Scutula igniarii (Nyl.) S. Ekman

hůlkovka chorošová

Korovitý lišejník s tmavými, poměrně vysokými apotécii, který byl původně popsaný z jižního Finska ze starých plodnic choroše ohňovce obecného (Phellinus igniarius). Od jeho druhového epiteta je odvozen i druhový název tohoto lišejníku. Jedná se o amfiboreálně rozšířený druh, v Evropě uváděný především z Fennoskandie. Obvykle porůstá subneutrální borku listnáčů v prosvětlených lesích. Rozšíření u nás je prakticky neznámé. Publikované údaje z ČR jsou pouze historické, založené na jménu B. abbrevians, které mohlo být používáno i pro jiné, podobně vyhlížející taxony s tmavými plodnicemi a kratšími septovanými askosporami.

V budoucnu bude zapotřebí důkladná revize materiálu, protože B. igniarii patří do taxonomicky obtížného okruhu z příbuzenstva velmi variabilního druhu B. circumspecta. Hůlkovka chorošová obsahuje v plodnicích podobné zelené a purpurové pigmenty, a také často tvoří nápadné pyknidy. V minulosti byly tyto dva druhy rozlišovány většinou pouze na základě askospor, ale extrémní formy B. circumspecta se mohou velikostí askospor velmi blížit. Oba druhy jsou spolehlivě rozeznatelné spíše podle anatomické stavby plodnic (Ekman 1996).

Literatura: Ekman S. (1996): The corticolous and lignicolous species of Bacidia and Bacidina in North America. – Opera Botanica 127: 1–148.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Scutula

nejčastější synonyma:Bacidia igniarii

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024