Thalloidima diffractum (A. Massal.) A. Massal.

toninie dvojlomá

Lišejník podobající se svou ojíněnou stélkou a apotecii druhu Toninia candida, která však na rozdíl od T. diffractum tvoří výrazně růžicovité stélky s hustě nahloučenými šupinami. Oba tyto druhy rostou na přirozených osluněných vápnitých, často kolmých skalách. Zatímco T. candida se obvykle vyskytuje na rovných plochách kompaktnějších typů hornin, T. diffractum preferuje rychleji zvětrávající skalky, respektive různě štěrbiny a prohlubeniny, které jsou bohatší na půdu (Vězda 1970). Podobně jako u příbuzných druhů roste v mládí často v asociaci s cyanolišejníky. Vyskytuje se především v teplejších oblastech, ale např. v Alpách je známa i z nadmořských výšek nad 3000 m (Timdal 1992). V jižní části Evropy patří k široce rozšířeným lišejníkům. V ČR je tato toninie vzácná. Recentní údaje pocházejí z diabasů, ojediněle i vápenců, v okolí Prahy a v Českém krasu, z vápnitých slepenců v okolí Moravského Krumlova a z vápenců u Štramberku.

Literatura: Vězda A. (1970): Neue oder wenig bekannte Flechten in der Tschechoslowakei. I. – Folia Geobotanica et Phytotaxonomica 5: 307–337. Timdal E. (1992): A monograph of the genus Toninia (Lecideaceae, Ascomycetes). – Opera Botanica 110: 1–137.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Thalloidima

nejčastější synonyma:Toninia diffracta

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 21, z toho ověřených 18. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024