Thalloidima opuntioides (Vill.) Kistenich, Timdal, Bendiksby & S.Ekman

toninie opunciová

Druh velmi podobný lišejníku T. sedifolium, od kterého se liší zploštělými, hustě nahloučenými šupinami a obsahem neznámých terpenoidů, které na TLC deskách tvoří žluté skvrny. Morfologicky však často není možné obě toninie bezpečně odlišit, proto doporučujeme ověření sekundárních metabolitů.

Typickým stanovištěm T. opuntioides jsou spáry vápencových či jiných vápnitých skal, kde často porůstá mechy či cyanolišejníky. Vazba na lišejníky se sinicí je patrná zvláště v iniciálních stádiích vývoje. Běžně roste také na vápnité půdě. V Evropě je druh široce rozšířen od nížin do hor. Na území ČR se vyskytuje hojně v krasových oblastech. Počet údajů je však podhodnocen kvůli záměnám s T. sedifolium, s níž často roste na stejných stanovištích. Tyto taxony u nás začaly být rozlišovány až po roce 2000.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Lecanorales Ramalinaceae Thalloidima

nejčastější synonyma:Toninia coeruleonigricans f. opuntioides, Toninia opuntioides

Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 35, z toho ověřených 31. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024