Scytinium tenuissimum (Hoffm.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

tenkomázdřík nejtenčí

Tento drobný šedohnědý cyanolišejník s víceméně šupinovitou stélkou je nacházen zpravidla bez plodnic. Poznatelný je podle výrazně členěných stélkových laloků. Roste na kyselých až bazických půdách ve světlých lesích, na skalních stepích, na písčinách a na různých antropogenních stanovištích (např. haldy a odkaliště). V ČR převažují údaje z přirozených stanovišť, a to především z řídkých a nízkých trávníků, např. v Českém krasu, ve středním Povltaví, na Křivoklátsku, na Mohelenské stepi a na hadcích u Želivky a Raškova. Z antropogenních stanovišť pocházejí údaje například z hald Kladna, ale i z intravilánů některých vesnic a měst.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Leptogium tenuissimum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 34, z toho ověřených 28. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024