Scytinium subtile (Schrad.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

tenkomázdřík drobný

Jeden z nejmenších zástupců rodu s šupinovitou stélkou a hojnými kulatými apotécii. Typicky je nacházen na mechatých bázích kmenů a na kořenech listnatých dřevin se subneutrální borkou, například na jasanu či javoru klenu. Vzácněji bývá nalézán i ve společenstvech mechů na mrtvém dřevě, případně i v mikrobiálních krustách na půdě v antropogenních stanovištích. Jde o druh suťových lesů, ale může se vyskytovat i na solitérních stromech na vlhkých stanovištích. Z ČR jsou známy ojedinělé údaje například z Orlických hor, Králického Sněžníku, Moravského krasu, Křivoklátska a příbramských uranových hald.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Leptogium subtile

Červený seznam (Liška & Palice 2010):EN – ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 30, z toho ověřených 24. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024