Scytinium schraderi (Ach.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

tenkomázdřík Schraderův

Drobný tenkomázdřík, za sucha charakteristický hnědými, lesklými a výrazně zvrásnělými laloky. Jeho typickým stanovištěm je vápnitá půda, na níž roste často v asociaci s mechorosty. Nezřídka přechází i na okolní skalky. Vyžaduje občasně disturbovaná stanoviště nebo místa s minimální konkurencí cévnatých rostlin. Takovými mohou být např. skalní stepi, trávníky nebo zídky. Scytinium schraderi v Evropě vykazuje severojižní gradient, kdy směrem k severu postupně ubývá. Ve střední Evropě i v ČR se vyskytuje roztroušeně, a to hlavně v oblastech s výskytem vápenců.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Leptogium schraderi

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 48, z toho ověřených 38. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024