Scytinium rivale (Tuck.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

tenkomázdřík

Stélky S. rivale jsou složené z drobných lalůčků pevně přirůstajících k substrátu. Apotécia se tvoří poměrně vzácně. Vyskytuje se na víceméně trvale zaplavovaných kamenech v čistých horských potocích, případně také na březích vysokohorských jezer, kde roste přímo na kamenech či přechází na mechorosty na nich. V Evropě patří k velmi vzácným lišejníkům, uváděným pouze z několika míst (převážně v Karpatech). Jediná česká lokalita se nachází v oblasti Úpských vodopádů v Krkonoších, kde byl minimálně na dvou místech sbírán a určen V. Kuťákem jako L. cataclystum (Guttová 2000). V oblasti tzv. Horního úpského vodopádu se druh doposud vyskytuje (blíže viz Thüs & Schultz 2009; zde rovněž fotodokumentace).

Literatura: Guttová A. (2000): Three Leptogium species new to central Europe. – Lichenologist 32: 291–293. Thüs H. & Schultz M. (2009): Fungi: Lichens Pt. 1, Freshwater Flora of Central Europe. – Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Leptogium rivale

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024