Scytinium pulvinatum (Hoffm.) P.M. Jørg. & Wedin

tenkomázdřík poprášený

Nejhojnější taxon ze skupiny S. lichenoides, který je typický svou polštářovitou stélkou a výrazně členitými konci laloků. Nejčastěji porůstá mechorosty na vápnitých skalách, bázích stromů nebo na půdě. Někdy přechází i přímo na skály. Vyskytuje se na lesních i nelesních stanovištích, často i antropogenních lokalitách v celé Evropě. V oblastech s vápnitými horninami patří zpravidla k hojným lišejníkům. Podobná situace je i v ČR. Velká část starších údajů pod jmény S. lacerum a S. lichenoides se ve skutečnosti může vztahovat k druhu S. pulvinatum.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Leptogium pulvinatum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):LC – neohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 193, z toho ověřených 85. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024