Scytinium plicatile agg.

tenkomázdřík

Skupina zahrnující tři druhy – S. plicatile, S. schraderi a S. turgidum. Jejich taxonomická hodnota však není doposud uspokojivě vyjasněna. Zatímco typické S. schraderi a S. plicatile jsou relativně dobře poznatelnými druhy, S. turgidum je jakýmsi přechodným typem mezi nimi či odpadkovým košem pro atypické formy. Od S. plicatile se mikroskopicky rozpozná odlišnou stavbou kůry, od S. schraderi se liší morfologicky a částečně i ekologicky. Není však vyloučeno, že se ve skutečnosti jedná o extrémní morfo- či ekotyp druhu S. schraderi.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Leptogium plicatile agg.

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024