Scytinium plicatile (Ach.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

tenkomázdřík

Lišejník s relativně silnou, často izidiózní stélkou, která má nedokonale vyvinutou kůru. Vyskytuje se na různých typech vápnitých skal, často v místech, kde za deště stéká voda. Vzácněji přechází i na půdu. V Evropě se vyskytuje roztroušeně až lokálně hojně. Podobná situace je i na našem území, kde se vyskytuje hlavně v teplejších oblastech. Těmi jsou hlavně kaňonovitá údolí řek a krasové oblasti.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Leptogium plicatile

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C3 – ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 71, z toho ověřených 48. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024