Scytinium parvum (Degel.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

huspeník malý

Drobný, nenápadný a téměř korovitý cyanolišejník. Pokud je dobře vyvinutý, může tvořit kruhovité izidiózní plakodiovité stélky, čímž připomíná druh Pseudoleptogium diffractum. Jeho typickým stanovištěm jsou strmě skloněné až kolmé, nepříliš zastíněné vápencové skalky s občasně stékající či prosakující vodou. Jedná se o málo známý, lokálně se vyskytující druh, řídce uváděný z některých spíše horských vápencových oblastí. Protože může připomínat nevyvinuté stélky jiných cyanolišejníků, v terénu tak snadno unikne pozornosti. Z ČR je znám z jediného sběru, a to vápencové skály v Rudickém propadání v Moravském krasu, kde ho sbíral A. Vězda v roce 1973 (Guttová & Jørgensen 2005).

Literatura: Guttová A. & Jørgensen P. M. (2005): Leptogium diffractum in Slovakia and Czech Republic (lichenized Ascomycota). – Mycotaxon 93: 373–378.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Collema parvum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):CR – kriticky ohrožený
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 1, z toho ověřených 1. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024