Scytinium palmatum (Huds.) Gray

tenkomázdřík růžkovitý

Poměrně snadno poznatelný lišejník s dolů stočenými až rourkovitými laloky, které mají často zašpičatělé konce. Jedná se o suboceanický, primárně terikolní druh, rostoucí na mechorostech nebo půdě otevřených stanovišť. Vzácně přechází i na mechem porostlé kmeny a dřevo. Výskyt v ČR je nejasný a historické údaje (Mann 1825, Servít 1930 jako Obryzum corniculatum) vyžadují revizi.

Literatura: Mann W. (1825): Lichenum in Bohemia observatorum dispositio succinctaque descriptio. – Pragae. Servít M. (1930): Flechten aus der Čechoslovakei. I. Die Umgebung von Praha. – Věstník Královské České Společnosti Nauk 1929/13: 1–50.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Leptogium palmatum, Leptogium corniculatum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):NE – nehodnoceno

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024