Scytinium magnussonii (Degel. & P.M. Jørg.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

tenkomázdřík Magnussonův

Tmavě šedý až hnědý lupenitý cyanolišejník, charakteristický krátkými korálkovitými isídiemi na okrajích laloků. Tento saxikolní druh se vyskytuje na bazických silikátových skalách různých typů (např. spility, bazalty, hadce, bazické břidlice) ve společenství bazifilních mechorostů. Vyhýbá se kyselým skalám ale i čistým vápencům. V ČR je vzácný, nalezený na skalách v říčních údolích Berounky, Dyje, Oslavy, Rokytné, Jihlavky, Sázavy a Vltavy.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Leptogium magnussonii
ohrožení:DD – nedostatek dat

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 24, z toho ověřených 19. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023