Scytinium lichenoides agg.

tenkomázdřík

Taxonomicky obtížná skupina pěti vzájemně podobných druhů: S. aragonii, S. gelatinosum, S. intermedium, S. lichenoides a S. pulvinatum. Rozšíření těchto taxonů u nás bude třeba objasnit revizí dostupného herbářového materiálu a také cíleným terénním průzkumem. Podle předběžných dat se jeví jako náš jednoznačně nejhojnější zástupce S. pulvinatum. Ostatní druhy budou v ČR zřejmě mnohem vzácnější.

Literatura: Otálora M. A. G., Martínez I., Molina M. C., Aragón G. & Lutzoni F. (2008): Phylogenetic relationships and taxonomy of the Leptogium lichenoides group (Collemataceae, Ascomycota) in Europe. – Taxon 57: 907–921.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Leptogium lichenoides agg.

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 49, z toho ověřených 32. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024