Scytinium lichenoides (L.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

tenkomázdřík lišejníkový

Tmavě šedý až hnědočerný lupenitý lišejník, který nebyl donedávna obvykle rozlišován od S. pulvinatum, od něhož se liší přítomností korálkovitých isidií na okrajích laloků a částečně i svou ekologií. Ve srovnání s S. pulvinatum, které zpravidla porůstá skalní a terikolní mechy, se tento druh vyskytuje častěji i jako epifyt – obvykle na mechatých kořenech a bázích různých listnáčů. Zcela výjimečný by ale teoreticky neměl být ani výskyt na mechatých skalách. Je možné předpokládat, že větší část údajů z ČR pod jménem S. lichenoides se bude zřejmě týkat obecnějšího druhu S. pulvinatum. Výskyt S. lichenoides sensu stricto v ČR je v současné době velmi málo známý. V rámci revize tohoto komplexu (Otálora et al. 2008) byly ve Stockholmském herbáři [www.herbarium.nrm.se] potvrzeny dva doklady z počátku 20. století (Vápenný Podol, leg. V. Kuťák; Hradisko u Znojma, leg. A. Oborny). Recentně byl výskyt S. lichenoides zjištěn z mechů na skalách v údolí Oslavy, jako epifyt ve světlých a vlhkých suťových lesích v NPR Týřov a na vápnitém flyši v PR Velký Polom v Beskydech.

Literatura: Otálora M.A.G., Martínez I., Molina M.C., Aragón G. & Lutzoni F. (2008): Phylogenetic relationships and taxonomy of the Leptogium lichenoides group (Collemataceae, Ascomycota) in Europe. – Taxon 57: 907–921.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Leptogium lichenoides

Červený seznam (Liška & Palice 2010):DD – nedostatek dat
Červený seznam (Malíček 2023):DD – nedostatek údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 17, z toho ověřených 15. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024