Scytinium intermedium (Arnold) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

tenkomázdřík prostřední

Drobný lupenitý cyanolišejník připomínající druh S. gelatinosum, který má ovšem mnohem větší stélkové lupeny. Jedná se převážně o terikolní druh, preferující vápnitou půdu v rozvolněných nízkých trávnících, který vzácněji přechází i na mechatou borku stromů. V ČR je tento lišejník patrně velmi vzácný, neboť dosud existují jen čtyři publikované údaje (Malíček et al. 2014): z Českého krasu, Hrubého Jeseníku, od Třebíče a Brna. Nově byl nalezen také na Křivoklátsku (PR Stříbrný luh a NPR Týřov), kde místy vytváří rozsáhlé porosty mezi mechy na ovápnělých spilitových skalách a na mělké bazické půdě.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. - Herzogia, 27: 257–284.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Leptogium intermedium

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2021