Scytinium intermedium (Arnold) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

tenkomázdřík prostřední

Drobný lupenitý cyanolišejník připomínající druh S. gelatinosum, který má ovšem mnohem větší stélkové lupeny. Jedná se převážně o terikolní druh, preferující vápnitou půdu v rozvolněných nízkých trávnících, který vzácněji přechází i na mechatou borku stromů. V ČR je tento lišejník patrně velmi vzácný, neboť dosud existuje jen šest známých lokalit (Malíček et al. 2014, Vondrák et al. 2022): z Českého krasu, Hrubého Jeseníku, Křivoklátska (Stříbrný luh, Týřov), od Třebíče a Brna. Na Křivoklátsku místy vytváří rozsáhlé porosty mezi mechy na ovápnělých spilitových skalách a na mělké bazické půdě.

Literatura: Malíček J., Palice Z. & Vondrák J. (2014): New lichen records and rediscoveries from the Czech Republic and Slovakia. – Herzogia 27: 257–284. Vondrák J., Svoboda S., Malíček J., Palice Z., Kocourková J., Knudsen K., Mayrhofer H., Thüs H., Schultz M., Košnar J. & Hofmeister J. (2022): From Cinderella to Princess: an exceptional hotspot of lichen diversity in a long-inhabited central-European landscape. – Preslia 94: 143–181.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Leptogium intermedium

Červený seznam (Malíček 2023):C1 – kriticky ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 7, z toho ověřených 7. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024