Scytinium gelatinosum (With.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

tenkomázdřík chobotnatý

Tenkomázdřík s lesklými, hnědými, zvrásnělými laloky a zpravidla plodnými stélkami. Roste typicky v mechorostech, a to na vápnité půdě a skalách, případně i na bázích stromů. Může se vyskytovat v různých nadmořských výškách v nelesních společenstvech (včetně antropogenních lokalit, např. lomů) i v zachovalých lesních porostech. V Evropě je rozšířen napříč celým kontinentem, ale hojný jen lokálně.

Historicky byl od nás druh uváděný roztroušeně na druhové či vnitrodruhové úrovni pod epitetem sinuatum (cf. Vězda & Liška 1999), ale jeho výskyt u nás je celkově málo známý. Potvrzený údaj v rámci revize skupiny S. lichenoides (Otálora et al. 2008) pochází např. z vápenců od Branné v Jeseníkách (www.herbarium.nrm.se; Vězda 1961). Recentní publikované údaje se vztahují k oblastem s přirozeným výskytem vápenců: k Českému krasu (Svoboda 2007) a k Železným horám (Halda et al. 2011). Nepublikované údaje pocházejí např. také z Krkonoš a Hrubého Jeseníku (leg. Z. Palice).

Literatura: Vězda A. (1961): Lichenes selecti exsiccati, editi ab Instituto botanico Academiae Scientiarum Čechoslovacae, Průhonice prope Pragam. Fasc. IV (no. 75−100). − Brno. Otálora M. A. G., Martínez I., Molina M. C., Aragón G. & Lutzoni F. (2008): Phylogenetic relationships and taxonomy of the Leptogium lichenoides group (Collemataceae, Ascomycota) in Europe. – Taxon 57: 907–921.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Leptogium gelatinosum
ohrožení:VU – zranitelný

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 6, z toho ověřených 3. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2023