Scytinium gelatinosum (With.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

tenkomázdřík chobotnatý

Tenkomázdřík s lesklými, hnědými, zvrásnělými laloky a zpravidla plodnými stélkami. Roste typicky v mechorostech, a to na vápnité půdě a skalách, případně i na bázích stromů. Může se vyskytovat v různých nadmořských výškách v nelesních společenstvech (včetně antropogenních lokalit, např. lomů) i v zachovalých lesních porostech. V Evropě je rozšířen napříč celým kontinentem, ale hojný jen lokálně.

Historicky byl od nás druh uváděný roztroušeně na druhové či vnitrodruhové úrovni pod epitetem sinuatum (cf. Vězda & Liška 1999), ale jeho výskyt u nás je celkově málo známý. Existuje pouze asi pět recentních údajů. Historické sběry se mohou vztahovat k velmi podobnému druhu S. intermedium.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Leptogium gelatinosum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):VU – zranitelný
Červený seznam (Malíček 2023):C2 – silně ohrožený

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 11, z toho ověřených 4. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024