Scytinium fragrans (Sm.) Otálora, P.M. Jørg. & Wedin

huspeník vonný

Snadno poznatelné, drobnější epifytické Scytinium, typické hojnými apotécii a růžicovitou stélkou. Roste na borce starých stromů s úživnou borkou (např. vrby, javory, jilmy) hlavně ve vlhkých listnatých lesích. Vyskytuje se na většině území Evropy, avšak v současné době patří k velmi vzácným druhům. Na našem území byla sbírána jen historicky na méně než deseti lokalitách, a to především na jižní Moravě (Černohorský et al. 1956, Pišút 1968).

Literatura: Černohorský Z., Nádvorník J. & Servít M. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. Díl. – Nakladatelství ČSAV, Praha. Pišút I. (1968): Lichenologische Bemerkungen 3. – Annotationes zoologicae et botanicae 50: 1–6.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Collema fragrans

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 2, z toho ověřených 2. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024