Scytinium callopismum A. Massal.

huspeník mozolovitý

Drobný, téměř korovitý huspeník s velmi úzkými laloky. Vyskytuje se na osvětlených vápencových skalách. Rozšířen je napříč Evropou, ale patří k vzácným druhům. Podobně tak i z území ČR existují pouze čtyři historické údaje z Templštejnu a Vladislavi v údolí řeky Jihlavy, od Zvole u Zábřehu a Chrastu na Chrudimsku (Černohorský et al. 1956, Pišút 1968).

Literatura: Černohorský Z., Nádvorník J. & Servít M. (1956): Klíč k určování lišejníků ČSR. I. díl. – Nakladatelství ČSAV, Praha. Pišút I. (1968): Lichenologische Bemerkungen 3. – Annotationes zoologicae et botanicae 50: 1–6.

taxonomické zařazení:

Ascomycota Lecanoromycetes Peltigerales Collemataceae Scytinium

nejčastější synonyma:Collema callopismum

Červený seznam (Liška & Palice 2010):RE – vyhynulý
Červený seznam (Malíček 2023):A – bez recentních údajů

Výskyt v Česku

Počet záznamů: 0, z toho ověřených 0. Kliknutím na vybraný čtverec se zobrazí konkrétní údaje včetně pramenů.

Legenda

údaj po zadaném roce
údaj starší než zvolená hranice
údaje bez datace
V mapě se nezobrazují záznamy označené jako chybné nebo pochybné.
0
věrohodný údaj
nejistý údaj
chybný údaj
nerevidovaný údaj

Preference nadmořské výšky

Rozdělení dle stáří nálezu

Typ substrátu

Nejčastější substráty

© Botanický ústav AV ČR, v. v. i. 2020–2024